TAG: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Od dłuższego czasu trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Do ustawy zostało […]