Tretyn: Czy nowe kompetencje KOWR będą sprzyjały rozwojowi OZE? (ANALIZA)

28 września 2021, 07:25 Energetyka
energetyka energia fot. Pixabay oze wiatrak
fot. Pixabay

Od dłuższego czasu trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Do ustawy zostało wprowadzonych kilka zmian, a jedną z nich jest nadanie nowych kompetencji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z założeniami KOWR będzie miał możliwość przekazywania bez przetargu spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje OZE – pisze Aleksander Tretyn, współpracownik BiznesAlert.pl.

Nadanie nowych kompetencji KOWR. Kto za a kto przeciw?

Zdaniem Senatu zmiana ta nadaje uprawnienia grupie spółek kapitałowych do bezprzetargowego dzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a tym samym narusza kilka zasad konstytucyjnych. Według komisji senackiej zapis ten narusza między innym art. 22 Konstytucji, który stanowi o zakazie ograniczenia wolności działalności gospodarczej, oraz art. 32 Konstytucji, mówiący o równości wobec prawa oraz zakazie dyskryminacji w życiu gospodarczym. Zdaniem Senatorów zapis ten przewiduje uprawnienia tylko dla określonej grupy podmiotów prowadzących działalność gospodarzą w postaci wytwarzania energii elektrycznej, tym samym dyskryminując pozostałą grupę odbiorców.

Komisja senacka zauważyła, iż naruszenie dwóch powyżej wskazanych artykułów narusza jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych, tj. zasadę demokratycznego państwa prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Podczas głosowania, Senatorowie byli bardzo zgodni w głosowaniu, gdyż 94 senatorów było za wykreśleniem wspomnianego zapisu nadającego nowe kompetencje KOWR oraz za wprowadzeniem pozostałych poprawek do projektu.

Jak na zmiany zapatrują się ministrowie?

Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński uważa, iż nadanie nowych kompetencji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa pozytywnie wpłynie na tempo transformacji energetycznej.

Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE, podczas posiedzenia komisji Sejmowej uzasadniał, iż w przypadku wykreślenia zapisu nadającego dodatkowe kompetencje KOWR, konsekwencje dotkną wszystkich spółek, nie tylko Skarbu Państwa.

Co dalej z nowelizacją?

Pomimo znacznego sprzeciwu ze strony Senatorów, w sprawie wykreślenia omawianego artykuły z nowelizacji, uzasadnienie ministrów okazało się na tyle przekonujące, że zapis znalazł się w ostatecznej wersji ustaw, która została przegłosowana przez Sejm i przekazana prezydentowi do podpisu. Zgodnie z panującym już stwierdzeniem, że „najczęściej odnawialna w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest sama ustawa”, niebawem możemy spodziewać się podpisu prezydenta.

Jak na zmiany zapatrują się eksperci?

Wprowadzenie zapisu o nowych kompetencjach dla KOWR wywołuje wiele dyskusji wśród prawników i ekspertów. Jak czytamy w komentarzu radcy prawnego Piotra Kolasy dla Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, kolejne zmiany nadają specjalne uprawnienia spółkom Skarbu Państwa, co może wpłynąć negatywnie na zaufanie prywatnych inwestorów w tym sektorze. Zdaniem Piotra Kolasy wprowadzane zmiany mogą nieść ze sobą wiele negatywnych skutków, jednak warto mieć nadzieję, że nie będą one nadużywane.

Czego możemy się spodziewać pod kątem nowych inwestycji w OZE?

Rozpatrując zapis całościowo należy stwierdzić, iż stawia on w pozycji uprzywilejowanej spółki Skarbu Państwa, a jest nieco dyskryminujący dla firm prywatnych, które są znacznym graczem na polskim rynku OZE. Na efekty końcowe i to, jak będzie praktykowany zapis, należy jeszcze trochę poczekać, ale już dziś trzeba liczyć się z faktem, iż spółki Skarbu Państwa będą miały nieco łatwiejszy start w kwestii inwestycji w OZE. Dzisiejszy rynek inwestycji, który można uznać za rozproszony, niebawem może przejść w ręce państwowych gigantów przez co zostanie zcentralizowany.

MKiŚ: Projekt nowelizacji ustawy o OZE trafi do konsultacji w IV kwartale