TAG: Litwa Orlen Lietuva

Spadek wartości aktywów wydobywczych w Kanadzie miał największy wpływ na odpisy Orlenu.
PKN Orlen odwróci w jednostkowym raporcie za 2019 rok część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w grupę Orlen Lietuva w kwocie około […]