TAG: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania […]
(NFOSiGW) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  był gospodarzem międzynarodowej konferencji szkoleniowej, poświęconej […]
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza […]
W Ministerstwie Środowiska został zainaugurowany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Całkowity koszt […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Poprawa efektywności […]
50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i […]
Skuteczna realizacja działań niskoemisyjnych zależy od odpowiedniego i kompleksowego planowania oraz wsparcia finansowego. Narodowy Fundusz […]
Dziś wchodzi w życie ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw […]
– W Polsce, mimo że o gazie słyszymy od dłuższego czasu, zasady, według których można zamienić go w złoto, nie są jasne. Nie na […]
– Wprowadzone zmiany utrzymują przejrzyste i proste zasady dofinansowania ze środków publicznych. Jednocześnie wyrównują powstałe […]