TAG: Nuclear Conference 2023

Jesteśmy świadkami rozwoju sektora energii jądrowej w Polsce. Jej głównym napędem, a na pewno najbardziej medialnym, jest planowana elektrownia […]
Ministerstwo klimatu i środowiska chce, aby aktualizacja strategii energetycznej Polski z większym udziałem atomu nastąpiła do końca roku, […]
Francuski EDF walczy o drugą lokalizację elektrowni jądrowej w Polsce i przekonuje, że mógłby jej także zbudować małe reaktory jądrowe.
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej RP jest w delegacji i rozmawia w Brukseli o modelu finansowym pierwszej elektrowni […]