TAG: Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej

– Potencjalna zmiana lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu oznacza komplikacja polityczne, straty gospodarcze i środowiskowo […]
Kryzys energetyczny oraz konieczność przejścia na zieloną energie miały decydujący wpływ na przekonanie polskiego społeczeństwa do energii […]
To jedne z wniosków sformułowanych przez Obywatelski ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej, który dokonał oceny projektu polityki energetycznej […]
Czytając niektóre artykuły na energetycznych portalach można odnieść wrażenie jakoby elektrownie jądrowe były właściwie technologią […]