TAG: Orlen Venture Capital

PKN Orlen, zgodnie z przyjętą strategią na lata 2019-22, planuje utworzenie nowej struktury organizacyjnej – Orlen Venture Capital (Orlen […]