TAG: Polityka dywidendowa

Walne zgromadzenie Energi zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w wysokości 495 mln zł na kapitał zapasowy – wynika z uchwał […]
Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2018 rok – poinformowała spółka w […]
PKN Orlen zapowiada kontynuację polityki dywidendowej po przejęciu Grupy Lotos, a zoptymalizowane w ramach całego Koncernu procesy pozwolą na […]