TAG: Polityka klimatyczna
– Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne i finansowe osiągniecie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie […]
Polska gospodarka może skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie, jeżeli będzie wiedziała, co chce osiągnąć przed negocjacjami w Radzie […]
Rosja przygotowuje plan obudowy gospodarki po koronawirusie. Eksperci zauważają, że kraj nie przewiduje inwestycji w technologie bezemisyjne. I […]
Określenie taksonomia pojawia się coraz częściej przy tworzeniu przepisów energetyki dla państw UE. Co kryje się pod tym określeniem? […]
Polska Agencja Prasowa dotarła do listu ministra klimatu Michała Kurtyki, który broni atomu jako narzędzia dekarbonizacji służącego celowi […]
– Koronawirus zmniejszył globalne zużycie energii, a mocne wiatry w styczniu, lutym i marcu tego roku zwiększyły udział OZE w naszym […]
– Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE […]
Jak połączyć interesy przedsiębiorców i ochronę środowiska? Czy ekonomia i ekologia idą w parze? Cele cywilizacyjne i energetyczne kraju oraz […]
Wodór to brakujące ogniwo transformacji energetycznej. To paliwo może usunąć emisje gazów cieplarnianych z sektorów, gdzie jest to […]
Kraje Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia w sprawie nowego budżetu unijnego oraz nowego pakietu stymulującego europejską gospodarkę po […]
Zysk operacyjny grupy Enea wyniósł w pierwszym kwartale 531,9 mln zł wobec 441,3 mln zł zysku rok wcześniej. W grupie Enea rośnie udział […]
Parlament Europejski przyjął w czwartek kryteria zrównoważonych inwestycji w ramach tzw. taksonomii. Gaz i atom zostały do nich dopuszczone jako […]
Dwustu ekspertów z całego świata obradowało nad tym, jak znaleźć wspólne rozwiązanie problemu nierówności, kryzysu klimatycznego oraz […]
Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Na […]
Rada Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) ds. zmian klimatu opublikowała rekomendacje polityczne, które wykraczały poza program […]