TAG: Prawo
W drugim kwartale tego roku rząd planuje przyjąć projekt ustawy zawierającej rozwiązania w kwestii nadzoru nad procesem projektowania, budowy i […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że ustawa o cenach energii elektrycznej działała tylko w 2019 roku i miała charakter doraźny […]
– Zmiany w ustawie o OZE powinny zlikwidować niekorzystne dla systemu energetycznego przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych, a tym samym […]
Możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną, rozwój przydomowych magazynów energii oraz otwarcie rynku prosumenckiego na nowe […]
Ministerstwo klimatu i środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne nowelizacji ustawy OZE. Ma ona zakładać m.in. zmianę systemu rozliczania […]
Tobiasz Adamczewski z Forum Energii pisze o emisjach CO2, które będą najważniejszym narzędziem realizacji celu 55 procent redukcji do 2030 roku […]
Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podczas kończących się konsultacji społecznych zapowiedziała, że projekt liberalizacji […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Jedną z najważniejszych zmian jest powołanie do […]
We wtorek rząd ma rozpatrzyć projekt noweli, który usunie zapis pozwalający na jednokrotne przedłużenie koncesji np. na wydobycie węgla bez […]
Od pierwszego stycznia 2023 roku na terenie województwa małopolskiego nie będzie można już wykorzystywać źródeł ciepła niespełniających […]
Spór polsko-czeski o Turów trwa. Czesi twierdzą, że w kluczowym momencie zabrakło oceny oddziaływania wydobycia węgla brunatnego w Turowie na […]
Rząd rosyjski pracuje nad opracowaniem jednolitego prawa umożliwiającego rozwój nowych instalacji eksportowych LNG. Uwzględni w nim jednak obawy […]
W przyjętym stanowisku przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych – w związku z obowiązywaniem restrykcyjnych […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje intensywny rozwój w obszarze usług brokerskich na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. Będzie […]
Sejm w tym tygodniu znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji […]