TAG: Prosument
Śledząc rozwój Odnawialnych Źródeł Energii najczęściej można spotkać informacje zachęcające do zaangażowania w rozwój energetyki […]
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zajmiemy się trzema pakietami dotyczącymi OZE. Chodzi o prosumenta zbiorowego, ustawę odległościową oraz […]
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa […]
Sejm przyjął w środę zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w […]
Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta także na wspólnoty mieszkaniowe – zadeklarowała w piątek minister […]
Tzw. pakiet prosumencki zawarty w noweli ustawy o OZE to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej […]
O tym jak rozwijać Odnawialne Źródła Energii w miastach przyszłości piszą Konrad Janiszewski, Piotr Kleinschmidt, Anna Kozubal, Damian […]
Wdrażanie nowoczesnych systemów łączności to przyszłość o której nie ma odwrotu w energetyce. Bez nich nie możliwe będzie zarządzanie […]
W tym roku można się spodziewać uruchomienia instalacji prosumenckich o łącznej mocy równoważnej jednemu blokowi energetycznemu o mocy ok. 200 […]
 Zielona energia z wiatru jako remedium na problemy rosnących cen energii oaz spadku  konkurencyjności polskiej gospodarki? Polskie […]
Zwiększenie nacisku na rozwój energetyki prosumenckiej będzie jedną z uwag Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu Polityki […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, jeszcze pięć lat temu w Niemczech działało tylko ok. 5 tys. domowych, bateryjnych magazynów energii […]