TAG: Przewozy kolejowe

Przewozy Regionalne, spółka, której większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała 28 września br. na Stadionie […]
(Przewozy Regionalne) Do Zarządu Przewozów Regionalnych dołączy Artur Kowalczyk. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2016 roku […]
Wyrokiem z 7 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa […]
(Michał Sierzputowski) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o bezpośrednim powierzeniu wykonywania regionalnych […]
(Koleje Mazowieckie) 23 czerwca 2015 r. zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Koleje Mazowieckie […]
(PKP Intercity) Zapasy wody, klimatyzacja na największych dworcach oraz w coraz większej liczbie pociągów PKP Intercity. Grupa PKP jest […]