Zarząd Kolei Mazowieckich w niezmienionym składzie

6 lipca 2015, 12:17 Alert

(Koleje Mazowieckie)

23 czerwca 2015 r. zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Koleje Mazowieckie – KM”, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło zarządowi spółki KM absolutorium. Natomiast rada nadzorcza spółki KM powołała zarząd w dotychczasowym, wybranym w drodze konkursu w 2012 r. składzie, na następną kadencję.

Dalej w skład zarządu wchodzą: Artur Radwan, prezes zarządu, dyrektor generalny; Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny; Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy; Andrzej Buczkowski, członek zarządu, dyrektor finansowy.

Powołanie zarządu w niezmienionym składzie gwarantuje sprawną realizację rozpoczętych projektów oraz dalszy, intensywny rozwój spółki KM.