TAG: Mazowsze

– Nasza spółka podpisała umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową gazociągu Gustorzyn […]
W Warszawie rozpoczął się Pierwszy Kongres Czystego Powietrza. Rozpoczęło go wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika.
Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest […]
Bez przesyłowej linii Kozienice – Ołtarzew (400 kV), jeśli wystąpi awaria pozostałych połączeń, bez zasilania w energię elektryczną […]
Polskie miasta chcą być inteligentne tak jak te w Europie Zachodniej, dlatego nadrabiają zaległości. Na Mazowszu idee smart city najlepiej […]
(PKP PLK S.A.) Ponad 1,3 mln zł przeznaczają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na poprawę standardu obsługi podróżnych na regionalnych […]
Wygodniejsza podróż, sprawniejszy i szybszy ruch pociągów, a także poprawa bezpieczeństwa – takie będą efekty modernizacji stacji w […]
135 nowych stojaków dla rowerów przy stacjach i przystankach – tyle zyskają rowerzyści na Mazowszu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A […]
(Koleje Mazowieckie) 23 czerwca 2015 r. zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Koleje Mazowieckie […]
Polityka finansowa władz spółki Koleje Mazowieckie prowadzi do jej zadłużania. Tylko w ub.r. KM zamówiły dostawy taboru o wartości grubo […]
Podpisany kontrakt terytorialny dla woj. mazowieckiego gwarantuje środki na rozbudowę II linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, […]
Władze województwa pomorskiego stawiają sobie cel: integrację różnych środków transportu do 2017 r. Jej przejawem ma być jeden bilet, […]
Władze województwa pomorskiego stawiają sobie cel: integrację różnych środków transportu do 2017 r. Jej przejawem ma być jeden bilet, […]
Koleje Mazowieckie, numer dwa w Polsce pod względem ilości przewożonych osób, promują się jako najnowocześniejszy przewoźnik kolejowy w […]