TAG: PSE
Zużycie energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wyniosło 13,440 GWh, co oznacza spadek o 1,22 procent, po spadku o 2,9 procent rdr w lipcu – […]
Morskie farmy wiatrowe będą gorącym obszarem w energetyce w następnych latach. Wielkoskalowe projekty offshore będą jedną z podstaw miksów […]
Caritas Polska otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do […]
W Polsce rośnie moc z fotowoltaiki, co może okazać się kluczowe dla krajowego zapotrzebowania na energię, zwłaszcza w obliczu suszy, która […]
Od poniedziałku 23 marca 2020 roku uczestnicy rynku mocy mogą zgłaszać transakcje w ramach obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi.
PSE zakończyły dodatkowe aukcje rynku mocy na poszczególne kwartały 2021 roku.
Polskie Sieci Elekroenergetyczne podały informacje o udziale poszczególnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w lutym 2020 w porównaniu […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadziły obowiązkowe testy redukcji zużycia energii elektrycznej produktów zakontraktowanych w Programie […]
W Polsce rośnie liczba mocy fotowoltaicznych. Moc zainstalowana wzrosła o blisko 200 procent.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły terminy aukcji głównej na 2025 rok dostaw oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały 2022 roku dostaw.
Farmy wiatrowe po odpowiednim przystosowaniu i optymalizacji będą mogły świadczyć regulacyjne usługi systemowe. Potwierdził to projekt […]
Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosło 14,457 GWh, co oznacza spadek o 7,87 procent rok do roku.
TAURON podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię […]
Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w grudniu ubiegłego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że spółki wytwarzające energię są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku […]