TAG: Rada Bezpieczeństwa ONZ

Sir David Attenborough ostrzegł, że zmiany klimatu są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, z jakim kiedykolwiek zetknęła się […]
Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła w poniedziałek dwa ataki na tankowce w rejonie Zatoki Perskiej i określiła je jako zagrożenie dla […]
Głównymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed Radą Bezpieczeństwa są program nuklearny Korei Północnej, spór o status Jerozolimy oraz rosyjska […]