TAG: Reforma ETS

Powinniśmy skoncentrować się na tym, co można zrobić, aby usprawnić system EU ETS i zabezpieczyć się przed niestabilnością, czy to […]
Podczas debaty online zorganizowanej przez EurActiv wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Wanda Buk mówiła o znaczeniu systemu EU ETS dla […]
Fit For 55 będzie miał ogromny wpływ na ciepłownictwo. Polskie ciepłownictwo jest w specyficznej sytuacji. Nie jest wykonalne przejście […]
Ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) spadły do 70 euro za tonę.