TAG: Rezerwy

W ostatnich dniach roi się od czynników próbujących wypchnąć ceny ropy z dołka, którego głębokość jest równa spadkowi wartości notowań […]
Zasoby gazu ziemnego, węgla i uranu znajdujące się na terytorium Rosji zmniejszyły się względem danych z 2020 roku – poinformowało […]
Ministerstwo zasobów naturalnych Rosji opublikowało raport dotyczący poziomu i wartości zasobów kopalin na terenie Federacji Rosyjskiej […]