TAG: Rezerwy
Ministerstwo zasobów naturalnych Rosji opublikowało raport dotyczący poziomu i wartości zasobów kopalin na terenie Federacji Rosyjskiej […]