Rosja wyceniła swoje zasoby kopalin. Znaczny spadek wartości rezerw ropy

25 września 2020, 11:00 Energetyka

Ministerstwo zasobów naturalnych Rosji opublikowało raport dotyczący poziomu i wartości zasobów kopalin na terenie Federacji Rosyjskiej. Dokument odnosi się do 2019 roku.

Ropa spada

Według danych ministerstwa, rezerwy gazu ziemnego wzrosły fizycznie i wartościowo. Rezerwy ropy naftowej spadły zarówno pod względem wartości fizycznych, jak i pieniężnych.

W 2018 roku szacowane rezerwy ropy wyniosły 9,825 mld ton. W 2019 roku zmniejszyły się one o 43,8 mln ton (0,4 procent) do 9,781 mld ton. Wartość pieniężna zasobów ropy naftowej zmniejszyła się aż o 12,7 bln rubli (164 mld dolarów) tj. 17 procent z 74,5 bln rubli (980 mld dolarów) do 61,8 bln rubli (815 mld dolarów).

Tak duży spadek wartości zapasów ropy naftowej jest spowodowany zwiększeniem kosztów operacyjnych (OPEX) o siedem procent oraz kosztów inwestycyjnych (CAPEX) o 7,2 procent. W tym samym czasie cena ropy spadła o 2,2 procent a zdyskontowane przepływy pieniędzy netto (DCF) uległy obniżeniu o 4,9 procent.

Powyższe czynniki tłumaczy się tym, że w raportach przekazywanych z roku na rok przez koncerny naftowe występują istotne korekty prognozowanych wartości w części ekonomicznej (zwłaszcza w kosztach eksploatacyjnych i nakładach inwestycyjnych). Ponadto, przeniesienie wartości pieniężnych z wczesnych okresów inwestycyjnych do późniejszych znacząco wpływa na wynik końcowy ze względu na występowanie zjawiska dyskontowania.

Gaz rośnie

W przypadku gazu ziemnego został odnotowany wzrost zarówno fizycznych wartości zasobów, jak i ich wyceny pieniężnej. Odkryte rezerwy gazu wzrosły w ciągu roku o 298,5 mld m sześc. z 14,987 bln m sześc. gazu do 15,285 bln m sześc. gazu. Wartość szacowanych rezerw gazu wzrosła o 589 mld rubli (7,6 mld dolarów) z 14,1 bln rubli (180 mld dolarów) do 14,7 bln rubli (187 mld dolarów).

MNR/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Ile naprawdę kosztuje ropa rosyjska? (ANALIZA)