TAG: Rynek bilansujący

Ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych w 6 grudnia 2021 roku wystąpiły […]
Ministerstwo klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu […]