PSE zgłaszają trudności bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego

6 grudnia 2021, 15:10 Alert

Ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych w 6 grudnia 2021 roku wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Niedobór bilansowy dotyczy braku możliwości dotrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy.

Majątek sieciowy. Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl
Majątek sieciowy. Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza w niektórych godzinach 1000 MW. Ryzyko dalszego pogorszenia się bilansu ze względu na dużą liczbę uruchamianych po weekendowym postoju jednostek wytwórczych jest również istotne. Dlatego PSE planując pracę systemu w dniu 6 grudnia zastosowały niezbędne środki zaradcze, w tym skorzystały z międzyoperatorskiej pomocy awaryjnej z systemów sąsiednich. Na wniosek PSE pomocy udzielili operatorzy systemów Litwy, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Dzięki temu możliwe jest zbilansowanie systemu oraz dotrzymanie wymaganych poziomów rezerw mocy.

Bilans krajowego systemu energetycznego będzie napięty

Siódmego grudnia 2021 roku bilans krajowego systemu energetyczny będzie także napięty. PSE podają, że na bieżąco analizują sytuację bilansową i będą podejmowały niezbędne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE zmniejszyły ślad węglowy o 19 procent w porównaniu do 2017 roku