PSE zmniejszyły ślad węglowy o 19 procent w porównaniu do 2017 roku

30 listopada 2021, 14:15 Alert
kabel sieci pse
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały redukcję emisji CO2 o 19 procent w stosunku do 2017 roku. Spółka poinformowała, że odprowadziła 996,13 mln zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały raport wpływu na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników. Dokument przedstawia strategię spółki na lata 2020-2030, model biznesowy oraz podejście do wyzwań, przed którymi stoi cały sektor elektroenergetyczny. – Publikacja stanowi podsumowanie działań naszej organizacji w 2020 roku, a zatem w okresie szczególnym, zdominowanym przez pandemię koronawirusa – powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski.

Prezes dodał, że że priorytetem PSE pozostaje konieczność zapewniania bieżącego bezpieczeństwa dostaw energii, jednak zadania i rola operatora zmieniają się wraz z oczekiwaniami otoczenia. – Nowa strategia PSE to wizja nowoczesnego rynku energii elektrycznej: skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwoju usług Operatora Informacji Rynku Energii oraz usług uodparniających system elektroenergetyczny na stany zagrożenia i awarie. Systematycznie pracujemy nad modelem świadczenia usług dodanych do usługi przesyłania, które będą podnosiły standard bezpieczeństwa i jakość dostaw energii elektrycznej – wyjaśnił Kłossowski. Spółka przypomniała, że w latach 2021-2030 planuje przeprowadzić inwestycje infrastrukturalne o wartości 14,2 mld zł.

PSE podają, że unowocześnianie infrastruktury przynosi konkretne korzyści dla środowiska – dzięki temu zmniejszają się straty przesyłowe, co ogranicza konieczność „uzupełniania” energii elektrycznej w systemie, co wiąże się z dodatkowymi emisjami. – PSE zredukowały swój ślad węglowy w 2020 roku o 19 procent w stosunku do 2017 roku, w którym wyliczyły emisje po raz pierwszy. Wszystkie inwestycje realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz przy zachowaniu bioróżnorodności. Spółka dokłada wszelkich starań, aby każdy z etapów procesu inwestycyjnego uwzględniał aspekt środowiskowy, a infrastruktura przesyłowa w minimalnym stopniu wpływała na otoczenie – czytamy w raporcie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Polska popiera CBAM, ale chce utrzymania darmowych uprawnień EU ETS i walki ze spekulacją