TAG: Sanok

PGE Energia Ciepła chce zainwestować w rozwój systemu ciepłowniczego w Sanoku. Spółka podpisała list intencyjny zakładający rozbudowę […]
PGNiG uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE). Ten element przyczyni się do poprawy wyniku […]
PGNiG przekazało ponad dwa miliony złotych na działalność Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pieniądze pozwolą zakupić […]