TAG: Sektor naftowy

– Ogromna suma zdobyta przez kraje i firmy zajmujące się eksploatacją paliw kopalnych od 1970 roku wynosi 52 biliony dolarów, co zapewnia […]
Stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, to cel projektu […]