TAG: Szymon Hołownia

Koło Parlamentarne Polska 2050 wnioskuje do marszałek sejmu, aby porządek rozpoczynających się w środę obrad Sejmu rozszerzyć o informację […]
Eksperci związani z Szymonem Hołownią zaprezentowali raport z postulatami odnośnie do polityki energetycznej RP. – Musimy rozmawiać o tym, co […]