TAG: Tauron
Do Urzędu Regulacji Energetyki trafiły wnioski, dotyczące wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2020 r […]
Na temat trudnej sytuacji należących do Tauron kopalniach węgla kamiennego z prezesem spółki Tauron Wydobycie Tomaszem Cudnym, rozmawia […]
Dlatego wspieramy wszelkie działania, które stwarzają dobrą perspektywę dla kopalń i wydobycia – pisze Waldemar Sopata, pisze […]
Były prezes Polskiej Grupy Energetycznej Krzysztof Kilian postuluje reformę rynku energii. – Jeśli Francuzi czy Niemcy robią takie rzeczy, a my […]
Trwa proces poszukiwania nabywców aktywów Taurona. Były prowadzone wstępne rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi, ale nie podjęliśmy […]
Decyzja Europejskiego Banku może ograniczyć zainteresowanie spółek energetycznych projektami gazowymi, ponieważ ich realizacja może zwiększyć […]
Jesteśmy w trakcie procedury składania wniosku taryfowego. Ostateczna wartość będzie przedmiotem zatwierdzania przez URE. Dzisiaj nie znamy […]
Tauron nie dąży do zamknięcia kopalń. Chce doprowadzić do ich urentownienia. Spółka opracuje plan optymalizacji segmentu – powiedział […]
Tauron odnotował w trzecim kwartale 2019 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 15,3 mld zł), EBITDA zaś kształtował się na […]
TAURON Dystrybucja rozpoczął budowę stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią […]
Efektem ubocznym działań spółek Grupy TAURON jest 4,4 mln ton popiołów, żużli, gipsów oraz skały płonnej. Pozostałości procesu […]
Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został ukończony. W tej […]
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych zmienia na naszych oczach świat. Stwarza nowe szanse i możliwości, ale także stawia przed ludzkością […]
Ograniczenie emisji rtęci i rozszerzenie pola paliwowego zakładają zakończone dziś negocjacje pomiędzy spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON i […]
TAURON Dystrybucja pozyskał kolejne środki unijne na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Głównym celem realizowanych […]