TAG: Ustawa o zamówieniach publicznych

(Ministerstwo Rozwoju) 11 lipca Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz […]
Renegocjacje długoterminowych umów konieczne jeszcze w tym roku – przekonuje Lewiatan.
Niemal dziesięciokrotnie wzrósł odsetek przetargów, przy których cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty. To efekt nowelizacji ustawy […]
Ustawa Pzp dopuszcza sytuację, w której wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych […]
KOMENTARZ Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu Po przeczytaniu warunków przetargu mogę przewidzieć jaka oferta wygra […]
KOMENTARZ Marek Kowalski ekspert Konfederacji Lewiatan Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający […]
KOMENTARZ Rafał Sebastian Bałdys Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Skierowana do konsultacji nowela prawa zamówień […]