TAG: VJTF

Militarnie wzmacniamy obronę kolektywną. Naszą siłą jest solidarność, dzięki której każdy sojusznik jest wspierany w razie agresji, a atak […]
(Ministerstwo Obrony Narodowej) W czerwcu Polska będzie gospodarzem ćwiczenia, podczas którego Sojusz Północnoatlantycki zweryfikuje sposób […]
„Szpica” NATO czyli Połączone Zadaniowe Siły Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF) rozpoczęła testy funkcjonowania – informuje Sojusz.
ANALIZA Jakub Groszkowski Ośrodek Studiów Wschodnich W ostatnich miesiącach trzy ministerstwa czeskiego rządu przygotowały dokumenty, które […]
W Bydgoszczy powstaje Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units, NFIU), która będzie odpowiedzialna […]
– Polska jest gotowa być państwem ramowym sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości NATO, czyli szpicy – poinformował w czwartek w […]