W Polsce powstaje Jednostka Integracji Sił NATO

16 marca 2015, 10:33 Alert
Defense Secretary Robert M. Gates
Ministrowie obrony NATO

W Bydgoszczy powstaje Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units, NFIU), która będzie odpowiedzialna za realizację sojuszniczego wzmocnienia na wschodzie Europy, ale także i w Polsce.

W piątek w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy przebywał wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który wizytował przygotowania do utworzenia wspomnianej NFIU.

Zgodnie z postanowieniami przyjętymi podczas szczytu NATO z Newport, jednostka ta ma powstać w Polsce, jako element tzw. „szpicy” – Połączonych Zadaniowych Sił Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF).

Rolą jednostek NFIU, które decyzją ministrów obrony państw NATO będą tworzone w sześciu krajach: w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Estonii, na Litwie i Łotwie, będzie współdziałanie w czasie ewentualnego przemieszczania wojsk NATO na kontynencie. Będą to jednostki koordynujące ćwiczenia i zajmujące się wspólnym planowaniem, a w razie konieczności mające ułatwić przyjęcie VJTF na terytorium danego państwa. W skład NFIU będzie wchodził personel zarówno z państwa gospodarza, jak i z innych krajów NATO.

Rozmieszczenie w wybranych krajach sojuszu NFIU na potrzeby VJTF to implementacja planu działań na rzecz gotowości (Readiness Action Plan, RAP), który ma być odpowiedzią na wyzwania w obszarze wspólnego bezpieczeństwa. Plan został przyjęty we wrześniu 2014 r. na szczycie NATO w Newport.

Wicepremier ocenił, że umiejscowienie jednostki NFIU w Bydgoszczy to dobra decyzja, ponieważ Bydgoszcz jest drugim co do wielkości garnizonem w Polsce. Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie swoją działalność w połowie kwietnia br.

Podczas wizyty w Bydgoszczy, wicepremier Tomasz Siemoniak rozmawiał także z kadrą i pracownikami o bieżących zadaniach oraz przyszłości Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podległą bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rozmowy dotyczyły także prac związanych z przygotowaniem NFIU, która docelowo będzie umiejscowiona w kompleksach Centrum.

W trakcie spotkania płk Ryszard Romanowski – dyrektor CDiS SZ przedstawił zakres działalności Centrum, które zajmuje się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej