TAG: WNA

Duży wzrost wykorzystania energii jądrowej pomógłby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia – wskazuje raport specjalny […]
Światowe Stowarzyszenie Energii Atomowej (World Nuclear Association – WNA) wzywa ONZ i przemysł jądrowy, do podjęcia zdecydowanych […]