TAG: Zasoby naturalne

„Powinniśmy traktować wodę jako dobro szczególnego znaczenia i pamiętać o jego oszczędzaniu” – powiedział Mariusz Gajda, […]
Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa – której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]
– Trwające kolejny rok dyskusje o ustawie hamują już nie tylko rozwój OZE, ale i powiązanego z nimi przemysłu – ocenia na łamach […]