Taras: Porozumienie Kompanii Węglowej po twardych negocjacjach

4 lipca 2014, 11:04 Energetyka
Mirosław Taras

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.  informuje, iż podpisane zostało wstępne porozumienie z podmiotami – Gwarantami Programu Obligacji  w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia finansowego.

W skład konsorcjum obligatariuszy, stron podpisanego porozumienia, wchodzą: Bank Zachodni WBK S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Polska S.A. oraz Węglokoks S.A.

Dokument podpisany został z datą 27 czerwca br. oraz w kolejnych dniach zyskiwał stosowne zgody organów korporacyjnych Gwarantów. Porozumienie przewiduje, iż do dnia 14 lipca 2014 r. nastąpi zmiana Umowy Emisyjnej oraz Warunków Emisji obligacji spółki.

– Podpisanie porozumienia wstępnego jest wynikiem twardych i długich negocjacji. W efekcie, Kompania oddala ryzyko upadłości oraz w drugiej połowie lipca może liczyć na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą płynność finansową firmy. Oznaczać będzie brak zagrożeń dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, dostęp do środków ze sprzedaży Kopalni Knurów-Szczygłowice oraz zwolnienie zwałów z zastawów bankowych. Da nam czas na wdrożenie niezbędnego programu naprawczego spółki – mówi Mirosław Taras, prezes zarządu KW S.A.

Źródło: Kompania Węglowa