Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy 12,5 mln zł

2 lipca 2019, 07:15 Alert
Tauron

Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną w Zakładzie Wytwarzania w Tychach – poinformowała Elektrobudowa w komunikacie.

Jednocześnie Tauron Ciepło w stanowisku z początku czerwca, o którym teraz poinformowała Elektrobudowa, skierował wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, jak również informację, iż brak realizacji żądań może skutkować podjęciem przez Turon Ciepło działań związanych ze skorzystaniem z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku.

Tauron Ciepło oświadczył, że warunkiem prowadzenia dalszych rozmów dotyczących zawarcia ugody jest przedłożenia przez Elektrobudowę zabezpieczeń nie mniejszych niż zabezpieczenia wynikające z obowiązującego kontraktu, czyli w kwocie około 22 mln zł z terminem obowiązywania do 20 grudnia 2019 roku.

W ocenie zarządu Elektrobudowy oczekiwania Tauron Ciepło nie znajdują uzasadnienia merytorycznego, stanowią działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowiłyby nadużycie udzielonej gwarancji bankowej.

W razie podjęcia przez Tauron Ciepło działań nadużywających gwarancję bankową, Elektrobudowa podejmie wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Polska Agencja Prasowa