Tauron Ciepło wybuduje instalację oczyszczania spalin w Tychach

27 listopada 2019, 09:15 Alert
tauron
fot. Maciej Dorosiński

Tauron Ciepło podpisał umowę na budowę instalacji oczyszczania spalin dla swojego Zakładu Wytwarzania Tychy – poinformował ISBnews.

Nowa inwestycja Taurona Ciepło

Tauron Ciepło podpisał umowę z konsorcjum złożonego z Erbudu i jego spółki zależnej Erbud Industry na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy – poinformował ISBnews. Wartość kontraktu wynosi 72,5 mln zł netto. Instalacja ma być przekazana do eksploatacji w terminie 21 miesięcy do daty polecenia rozpoczęcia prac, tj. od 26 listopada br.

ISB News

Jest decyzja o dopuszczeniu oferentów do due diligence Tauron Ciepło