Tauron Ciepło żąda ok. 12,6 mln złotych z gwarancji bankowej w związku z kontraktem Elektrobudowy

3 lipca 2019, 07:15 Alert

Elektrobudowa otrzymała od banku PKO BP informację o złożeniu przez Tauron Ciepło żądania niezwłocznej zapłaty przez bank kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Tauron. Fot. BiznesAlert.pl
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Gwarancja została wystawiona w związku z realizacją przez spółkę kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną w Zakładzie Wytwarzania w Tychach.

Elektrobudowa podała, że żądanie zostało złożone 2 lipca, zatem termin wypłaty środków upływa 9 lipca pod warunkiem, że żądanie wypłaty z gwarancji jest uprawnione.

“Gwarancja, o której mowa powyżej ma charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia przez spółkę powyższej kwoty we wskazanym przez bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wobec spółki” – podano w komunikacie.

Elektrobudowa informowała w poniedziałek, że Tauron Ciepło domaga się od niej obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Tychach. Spółka podała również, że Tauron Ciepło skierował na początku czerwca do spółki wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, a także informację, iż brak realizacji żądań może skutkować podjęciem działań związanych ze skorzystaniem z gwarancji bankowej.

“Działanie kontrahenta nie znajduje w ocenie zarządu emitenta uzasadnienia merytorycznego, stanowi działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowi nadużycie udzielonej gwarancji” – napisano w komunikacie.

Elektrobudowa podała, że podjęła działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Polska Agencja Prasowa