Tauron dostosowuje się do zmian w ustawie o OZE

11 lipca 2016, 15:00 Alert

(Gramwzielone.pl)

fot. Maciej Dorosiński

W ubiegłym roku Tauron znalazł się w gronie koncernów energetycznych, które po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. włączyły do swojej oferty doradztwo i montaż w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, teraz, po wprowadzeniu zupełnie nowych rozliczeń energii dla prosumentów, Tauron nie rezygnuje z propozycji dla prosumentów.

W ramach oferty o nazwie „Tauron Fotowoltaika”, którą uruchomiono około roku temu, Tauron proponował kompletną obsługę klienta, począwszy od wykonania audytu i doboru optymalnej instalacji. Jednocześnie Tauron nawiązał współpracę z kilkoma czołowymi firmami na rynku specjalizującymi się w montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Tamta oferta była tworzona w realiach rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, który miał się opierać o wpisane do ustawy o OZE taryfy gwarantowane czy uruchomiony przez NFOŚiGW program Prosument. Teraz sytuacja na rynku zmieniła się jednak gruntownie. Nie ma ani taryf gwarantowanych, ani póki co programu Prosument. Taryfy zastąpiono w ustawie o OZE nowym systemem tzw. opustów, natomiast przyszłość programu Prosument pozostaje w dalszym ciągu niejasna.

Co w tej sytuacji zrobi ze swoją ofertą dla prosumentów Tauron? Rzecznik firmy Tauron Sprzedaż Elżbieta Bukowiec zapewnia portal Gramwzielone.pl, że Tauron kontynuuje swoją ofertę, a w związku z przyjęciem nowych przepisów dla prosumentów w ramach nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca br., Tauron „stara się zainteresować nie tylko klientów indywidualnych, ale również tzw. nowych prosumentów, czyli kościoły oraz jednostki samorządu terytorialnego”. Produkt o nazwie „Tauron Fotowoltaika” jest ponadto oferowany także małym i średnim przedsiębiorstwom.

Tą ofertę Tauron ma realizować we współpracy z jednym z banków, którego nazwy rzecznik spółki Tauron Sprzedaż nie wymienia. W efekcie tej współpracy Tauron poszerzył swoją ofertę „Tauron Fotowoltaika” o możliwość finansowania instalacji kredytem konsumenckim.

– Dotychczas w ramach produktu Tauron Fotowoltaika zawarliśmy umowy z klientami indywidualnymi na sumaryczną moc ponad 220 kW. W czerwcu odnotowaliśmy nieznaczny spadek zainteresowania ofertą Tauron Fotowoltaika, który zapewne wywołany był zawirowaniami wokół nowelizacji ustawy o OZE. Jesteśmy przekonani, że przyjęcie ustawy ustabilizuje rynek – komentuje Elżbieta Bukowiec.

W I kwartale br. Tauron przyłączył do swojej sieci 326 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 1,967 MW. Na koniec marca br. do sieci Taurona było przyłączonych w sumie około 1500 mikroinstalacji o łącznej mocy około 9 MW.

Rzeczniczka Tauron Sprzedaż informuje, że w przypadku prosumentów posiadających umowy zakładające dotychczasowe zasady rozliczeń, które obowiązywały w I połowie 2016 r., „w związku ze zmianą zasad rozliczeń prosumentów i przejściem na system opustów od 1 lipca 2016 roku wymagana jest modyfikacja zapisów obowiązujących obecnie umów”.

– Z uwagi na termin opublikowania finalnej wersji zapisów nowelizacji ustawy o OZE jesteśmy w trakcie przygotowania zmian w umowach oraz związanej z tym akcji informacyjnej. Nowe umowy oraz informacje związane ze zmianami przesłane zostaną do klientów najszybciej, jak to będzie możliwe – zapewnia Elżbieta Bukowiec.