Tauron zainwestuje ponad 51 milionów złotych w elektrociepłownię w Czechowicach-Dziedzicach

12 lipca 2021, 16:45 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

W tym roku Tauron przyłączy do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Przyłączenie kolejnych 76 nowo powstających inwestycji zostało zaplanowane na 2022 rok. Spółka podaje, że zaplanowała rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt w ciągu najbliższych pięciu lat.

Tauron Ciepło zaznacza, że najważniejszą inwestycją będzie nowoczesna kotłownia szczytowo-rezerwowa wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe, która zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową w czechowickiej elektrociepłowni.

Umowa z wykonawcą została zawarta ósmego lipca. Wartość inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi około 51,8 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w lutym 2022 roku, uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni przewidziano w 2023 roku – czytamy w komunikacie.

– Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 roku i wpisuje w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy Tauron Ciepło.

Tauron podaje, że uruchomienie nowej kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki SO2 do 91 procent, tlenków azotu NOX do 78 procent oraz dwutlenku węgla CO2 do 28 procent.

Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

Tauron/Jędrzej Stachura

PGE Energia Ciepła wybierze wykonawcę drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie