Tauron obniża emisyjność bloków węglowych

20 maja 2020, 10:30 Alert
elektrownia jaworzno
Fot. Tauron

Tauron informuje, że pierwszy z bloków klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno jest już gotowy do funkcjonowania w warunkach rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W Jaworznie do listopada 2020 roku zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) trzykrotnie redukujących emisję tlenków azotu.

Gotowość do działania

– Modernizacja naszych bloków 200MW jest konieczna, by obniżyć ich emisyjność, a co za tym idzie, by mogły od 2021 roku uczestniczyć w Rynku Mocy – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Program wdrożony w 2017 roku to wieloetapowe i złożone zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych – dodaje prezes Taurona.

Kompleksowa umowa z wykonawcą obejmuje zakres prac od dokumentacji projektowej przez wykonawstwo po serwis pogwarancyjny. Najważniejsze zadanie to wykonanie i montaż kompletnej instalacji redukcji emisji tlenków azotu z poziomu 200 mg/m3 do poziomu poniżej 65 mg/m3. Prace prowadzone na pozostałych dwóch blokach 200 MW postępują zgodnie z harmonogramem.

Tauron opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w 2018 roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki

– Nasi eksperci zaczęli prace nad dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Chcieliśmy, by spółka była jak najszybciej gotowa do przeprowadzenia inwestycji w swoich lokalizacjach – wyjaśnia Kazimierz Szynol, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie.

Konkluzje BAT

Tauron zaznacza, że przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik), nakładają na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru od sierpnia 2021 roku, a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

Tauron/Jędrzej Stachura

 

Tauron ograniczy pracę kopalni przez koronawirusa