Jak wygląda transformacja energetyczna opisana w raporcie Taurona?

19 sierpnia 2022, 17:30 Alert

Grupa Tauron jest jednym z głównych producentów energii elektrycznej w Polsce, plasując się jako trzeci wytwórca na krajowym rynku. Ponadto zajmuje się wydobyciem węgla i ciepłownictwem. W tegorocznym raporcie zintegrowanym grupa przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie transformacji energetycznej. Raport zwiera też informacje o strategii tzw. zielonego zwrotu na przyszłe lata.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie transformacji

Grupa Tauron ukierunkowała się na ograniczanie emisji dwutlenku węgla w strategi na lata 2016-2025. Bodźcem do objęcia tego kierunku była postępująca dekarbonizacja praktykowana w Unii Europejskiej (UE), prowadząca do ograniczenia rentowności bloków węglowych, ale również przyszłościowy charakter OZE. W swoim raporcie zintegrowanym grupa przedstawia następujące osiągnięcia w dziedzinie transformacji swoich aktywów na niskoemisyjne.

Tauron zwiększył łączną moc zainstalowaną w technologiach wiatrowych prawie dwukrotnie w stosunku do 2018 roku, która na koniec 2021 roku łącznie wynosiła 381 MW. Ponadto grupa działała w kierunku pozwoleń lokalizacyjnych na budowę elektrowni wiatrowej offshore. Istotną inwestycją była budowa farmy wiatrowej Piotrków (30MW).

W kwestii rozwoju w obszarze farm fotowoltaicznych w 2021 roku oddano do użytkowania farmy o łącznej mocy 11 MW:  PV Choszczno (6 MW) i PV Jaworzno (5 MW). W planach jest rozpoczęcie produkcji  z farmy PV Choszczno II (8 MW).

Przestarzałe aktywa energetyki konwencjonalnej są stopniowo wygaszane, przy jednoczesnym budowaniu nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie. W latach 2020-2021 odstawiono ok. 1 GW wytwórczych mocy węglowych, czyli wszystkie bloki klasy 120 MW. Jednocześnie ukończono nowocześniejszy blok o mocy 910 MW w Jaworznie.

Strategia zielonego zwrotu do 2025 roku

Tauron podaje w swoim raporcie również perspektywy transformacji energetycznej do 2025 roku. W sektorze lądowych farm wiatrowych docelowy poziom mocy, który grupa chce osiągnąć to ok. 1,1 GW. Jest to drastyczna zmiana w porównaniu z obecnym poziomem mocy zainstalowanej podanym wyżej. Dodatkowo grupa wyraża gotowość do inwestycje w energetykę wiatrową offshore, w obrębie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Z kolei docelowy poziom mocy dla farm fotowoltaicznych w 2025 roku ma wynieść ok. 0,3 GW.

– Korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz gospodarcze będą w dalszym stopniu napędzać rozwój odnawialnych źródeł energii. W perspektywie najbliższych lat rozwój obszaru OZE będzie koncertował się na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na lądzie, a w dłuższej perspektywie – farmy wiatrowe na morzu – podaje Tauron w raporcie.

W kwestii konwencjonalnego wytwarzania energii grupa planuje dalsze wygaszanie wyeksploatowanych bloków węglowych, przede wszystkim tych z klasy 200 MW. Strategia przewiduje, że dojdzie do tego w latach 2025-2030, przy czym utracone zostanie łącznie ok. 2,5 GW mocy. W portfelu wytwórczym docelowo pozostaną nowoczesne jednostki konwencjonalne: Łagisza 460 MW oraz blok Jaworzno 910 MW. Stare aktywa węglowe grupa planuje przekazać do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

– Trendy w energetyce wskazują również na konieczność zaangażowania w rozwój technologii wodorowych oraz inwestycje w wielkoskalowe źródła gazowe i kogenerację gazową – głosi dalej raport.

Tauron/Szymon Borowski

RAPORT: Miała być nadzieja energetyki a jest awantura w Jaworznie