Tauron zakończył ważną inwestycję w Małopolsce

18 września 2023, 15:00 Alert

Tauron uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Targowisko. Impulsem do budowy nowej stacji wysokiego napięcia jest usytuowanie dużych inwestycji przemysłowych w gminie Kłaj oraz konieczność poprawy stabilności dostaw dla mieszkańców regionu. Wartość inwestycji sięgnęła 16,8 mln zł.

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Jednym z kluczowych etapów transformacji energetycznej jest budowa i modernizacja nowych stacji elektroenergetycznych i infrastruktury przesyłowej, aby móc skutecznie dystrybuować energię pochodzącą ze źródeł zeroemisyjnych.

– Około 600 mln złotych rocznie inwestujemy w rozbudowę i modernizację sieci energetycznej w Małopolsce. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną przekładają się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii oraz możliwości rozwoju gospodarczego województwa. Nowa stacja wysokiego napięcia Targowisko przyspieszy rozwój regionu, co widzimy już w liczbie składanych przez inwestorów wniosków o przyłączenia do sieci – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Główny Punkt Zasilania (GPZ) Targowisko dostarcza energię do klientów na terenie gminy Kłaj oraz zlokalizowanych na obrzeżach sąsiednich gmin: Bochnia, Gdów i Niepołomice. Nowa stacja 110/15 kV wpłynie na ograniczenie strat energii elektrycznej i poprawi parametry zasilania odbiorców na terenie gminy Kłaj i przyległych gmin.

Kolejne korzyści z budowy GPZ-tu to poprawa parametrów jakości energii elektrycznej na średnim napięciu oraz optymalizacja pracy sieci średniego napięcia poprzez skrócenie rozległych ciągów linii napowietrznych zasilanych ze stacji Niepołomice i rozdzielni sieciowej Gdów. Z kolei krótsze ciągi liniowe powodują, że potencjalne awarie na liniach dotykają jednorazowo mniejszej liczby klientów spółki.

Dotychczas zasilanie tego terenu po stronie linii średniego napięcia odbywało się z dwóch stacji wysokiego napięcia GPZ Niepołomice i GPZ Niepołomice MAN, zlokalizowanych w Niepołomicach. Od 2000 roku na tym terenie zaczęły zachodzić duże zmiany, które głównie polegały na wydzieleniu przez gminę Kłaj terenów inwestycyjnych w Targowisku. Dodatkowo na rozwój terenu wpłynęło wybudowanie autostrady A4, z węzłem autostradowym Szarów na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 75.

– Dalszy rozwój gospodarczy i inwestycyjny tego terenu nie byłby możliwy bez rozbudowy infrastruktury energetycznej. Czynnikiem decydującym o budowie stacji Targowisko były składane do nas wnioski o przyłączenie do sieci na duże moce. Były to zapotrzebowania na moce jednostkowe dla firm i przedsiębiorstw przekraczające nawet 2000 kW. Tymczasem do istniejących stacji 110/15kV zlokalizowanych na terenie Niepołomic jest ok. 10 km, a budowa dodatkowych linii 15kV musiałaby przebiegać przez teren Niepołomic i przyległych miejscowości. Tam od wielu lat napotykamy na zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy nie chcą wyrażać zgody na wybudowanie nowych linii średniego napięcia, stąd ten teren był trudny dla realizacji inwestycji sieciowych – tłumaczy Maciej Mróz, wiceprezes Tauron Dystrybucja.

Budynek główny stacji został wykonany jako jednokondygnacyjny, z wydzielonymi pomieszczeniami rozdzielni 15kV, nastawni, łączności, akumulatorni, potrzeb własnych oraz zaplecza socjalno-technicznego. Rozdzielnia napowietrzna 110kV stacji Targowisko została wykonana w układzie H5. Na stacji zostały zabudowane dwa transformatory 110/15kV o mocach 10 MVA. Stanowiska transformatorowe przystosowane są już jednak do zabudowy jednostek o mocy 31,5 MVA.

Teren stacji został ogrodzony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizację deszczową wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie zewnętrzne terenu, instalację uziemiającą, instalację odgromową, system zabezpieczenia technicznego oraz niezbędną infrastrukturę pomocniczą.

Do połączenia rozdzielni 110 kV stacji Targowisko z istniejącą linią 110kV relacji Niepołomice – Kurów wybudowano linię napowietrzą 110kV. Powstały również linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 2,8 km.

Istniejący teren pod stacją elektroenergetyczną był niezagospodarowany i wykorzystywany pod uprawę rolną. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji jest inwestor, który wybuduje obiekt logistyczny o powierzchni 5 ha.

Tauron / Jacek Perzyński

Tauron pokazuje wyniki i czeka na NABE