Tauron: Przetwarzamy odpady powydobywcze w pełnowartościowe materiały budowlane

5 maja 2020, 17:15 Alert
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Kopalnie Taurona pozostawiają po sobie uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego, które kiedyś musiały zalegać na hałdach. Nowe technologie pozwalają wykorzystać odpady w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Duży problem i ogromne koszty

Zagospodarowanie kamienia, który pozostawał po przeróbce surowego węgla, stanowiło duży problemem dla kopalń węgla kamiennego przez wiele lat. Tauron przyznaje, że tworzywo najczęściej było składowane na przykopalnianych hałdach, bądź wywożone na zewnętrzne składowiska, co generowało ogromne koszty.

Cenny materiał

Obecnie kruszywa powydobywcze stanowią cenny materiał dla budownictwa drogowego jako jeden z elementów warstw drogi i są substytutem dla kruszyw naturalnych.

– Tauron Wydobycie efektywnie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku czego otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane, drogowe oraz dodatki do paliw – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie. – Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat, rynkowy zbyt znalazło ponad 800 tysięcy ton tego surowca. Pozostałości procesu technologicznego udaje się ponownie wprowadzić na rynek, jako produkty do zastosowania m in. w budownictwie i inżynierii hydrotechnicznej – podsumowuje prezes zarządu.

Tauron podaje, że poprzez właściwy dobór proporcji składników oraz stosując odpowiednią technologię homogenizacji skały płonnej i odpowiednich rodzajów popiołów zgodnie z technologią, uzyskuje się kruszywa i mieszanki spełniające wymagania obowiązujące dla materiałów stosowanych w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych. Warunkiem wprowadzenia do obrotu otrzymanych produktów są konieczne atesty i certyfikaty, potwierdzające deklarowane własności użytkowe wydawane przez uprawnione ośrodki naukowo badawcze, posiadające specjalne akredytacje.

– Dużym wyzwaniem dla spółki będzie perspektywa wykorzystania dostępnych zasobów kruszyw przy budowie nowego odcinka drogi S1 tj. Mysłowice Kosztowy-Bielsko Biała, planowanej w latach 2021-2023. Zapotrzebowanie na tę inwestycję drogową szacowane jest na poziomie kilku milionów ton surowca – podsumował Andrzej Grela, prezes zarządu Bioeko Grupa Tauron.

Obecnie kruszywa powydobywcze z zakładów górniczych Tauron Wydobycie wykorzystywane są przykładowo przy rozbudowie drogi krajowej 81 oraz przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron opóźni uruchomienie nowego bloku Elektrowni Jaworzno, ale zdąży na rynek mocy