Tauron wypowiedział PGG umowę na dostawy węgla

22 grudnia 2020, 15:45 Alert
img_8947
fot. Tauron

Tauron wypowiedział Polskiej Grupie Górniczej umowę sprzedaży węgla zawartej 18 stycznia 2018 roku. Spółka podała tę informację w raporcie giełdowym 22 grudnia.

Powody decyzji

Wypowiedziana przez Tauron umowa dotyczy dostaw węgla energetycznego do Taurona Wytwarzanie, Taurona Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron. PGG jest strategicznym partnerem w zakresie dostarczania węgla. W 2019 roku Tauron zakupił od PGG 2,52 mln ton węgla, co stanowiło 38 procent tego paliwa zakupionego ogółem przez Emitenta, a 44 procent dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez Tauron zostało zaspokojone surowcem z zakładów górniczych należących do spółki. Tauron zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na jej działalność uległy istotnej zmianie. Spółka odnotowała – jak informuje – nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej.

Powyższe okoliczności oraz brak porozumienia spółki i PGG w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla, o które Tauron wnioskował od grudnia 2019 roku spowodowały, że zgodnie z postanowieniami umowy, Tauron złożył PGG oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, tj. na dzień 30 czerwca 2021 roku – czytamy w raporcie Tauronu.

Tauron liczy na dalszą współpracę z PGG

Oświadczenie zawiera jednak zastrzeżenie, iż w przypadku bezskuteczności oświadczenia Taurona o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia, tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku. Działanie to ma pozwolić Tauronowi na uniknięcie negatywnych skutków finansowych wynikających z dalszej realizacji umowy. Mimo to Tauron wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy z PGG na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do bieżących warunków rynkowych kontraktacji węgla.

Tauron podkreśla, że wypowiedzenie umowy nie powinno zakłócić działalności operacyjnej Grupy. –  Ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie na paliwo węglowe zostanie zaspokojone w szczególności przez produkcję tego surowca przez zakłady górnicze należące do Grupy – zapewnia spółka.

PGG oczekuje realizacji obecnej umowy

Polska Grupa Górnicza jeszcze tego samego dnia podała, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu za skuteczne. – Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla. Umowa wieloletnia miała za zadanie chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu. W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia kontrakt wykonywał – argumentuje spółka górnicza.

PGG wyjaśnia, że indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG. Grupa górnicza oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania dwuletniego okresu wypowiedzenia.

Tauron/Bartłomiej Sawicki