Tauron i Rafako podpisały ugodę z ubezpieczycielami po sporze o Jaworzno

5 grudnia 2023, 16:15 Alert

Rafako i Tauron podpisały ugodę z zakładami ubezpieczeń dotyczącą warunków wypłaty odszkodowania po usterce bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno w 2020 roku. Po wypłacie ustalonej kwoty, budowniczy jednostki otrzyma 8,5 miliona złotych od Tauron Wytwarzanie.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska.

Rafako, firma odpowiedzialna za budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno, poinformowała, że zawarła ugodę z ubezpieczycielami odnośnie do warunków wypłaty odszkodowania po usterce z 2020 roku.

– Rafako oraz Tauron Wytwarzanie zawarły ugodę z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group dotyczącą wypłaty przez ubezpieczycieli odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia związanego z wystąpieniem szkód majątkowych powstałych wskutek zdarzenia, które miało miejsce w dniu 9 lutego 2020 roku na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. […] Zgodnie z postanowieniami ugody z Tauron, Rafako uprawniony jest do otrzymania kwoty 8,5 mln zł od Tauron Wytwarzanie, która zostanie zapłacona przez Tauron Wytwarzanie po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczycieli na podstawie ugody z ubezpieczycielami – czytamy w komunikacie Rafako.

Zgodnie z ugodą, wypłata kwoty odszkodowania przez ubezpieczycieli na rzecz Tauron Wytwarzanie nastąpi w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Spór firm dotyczył wad nowego bloku Elektrowni Jaworzno, którego wykonawcą było Rafako, a użytkownikiem Tauron. Pierwsi uważali, że operator używa węgla słabej jakości, drudzy, iż budowniczy źle wybudował jednostkę. Porozumienie, zawarte w kwietniu 2023 roku, nie orzekło o winie żadnej ze stron.

Rafako / ISBnews / Jędrzej Stachura

Rafako pójdzie w energetykę jądrową, po ugodzie z Tauronem