Aktywa Taurona straciły na wartości ponad 900 mln złotych

5 marca 2020, 09:30 Alert
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Tauron podał, że zakończone zostały główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy. Firma podaje konkretne kwoty i powody takiego stanu rzeczy.

Wartość aktywów Taurona

Jeśli chodzi o segment wytwarzania i wydobycia, Tauron podaje, że największy wpływ na utratę wartości jego aktywów miała polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, oraz zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych, czy zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału.

– Przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 425 mln złotych. Przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 489 mln złotych – czytamy w komunikacie.

Spółka podaje, że wynik finansowy Tauron Ciepło został obniżony 168 mln złotych brutto, natomiast Tauron Ekoenergia został zwiększony o 185 mln złotych brutto. Łączna wartość odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniesie zatem 914 mln zł. Obniży to skonsolidowany wynik finansowy netto, który wyniesie, według szacunków, 741 mln zł. – W rezultacie przeprowadzonych w 2019 roku testów na utratę wartości oraz wyceny na dzień bilansowy powyższych aktywów finansowych wynik finansowy brutto roku 2019 obniża się o 1 510 mln złotych – podaje spółka w komunikacie.

Tauron/BiznesAlert.pl

Unia Europejska wspiera Zielony Zwrot Taurona