Unia Europejska wspiera Zielony Zwrot Taurona

4 marca 2020, 17:00 Alert
tauron
(fot. BiznesAlert.pl)

Fundusze unijne pozwoliły spółce Tauron Dystrybucja zmodernizować ponad pół tysiąca kilometrów linii średniego i niskiego napięcia. W latach 2014-2019 dotacje Unii Europejskiej wyniosły 197 milionów złotych – informuje Tauron.

Koncepcja, budowa i modernizacja

Tauron poinformował, że dotacje unijne wspierają realizacje koncepcji sieci inteligentnej, a także budowę i modernizację sieci napowietrznej, umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Tylko w ubiegłym roku Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z Grupy Tauron zawarł osiem kolejnych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

Dofinansowanie unijne uzupełnia wydatki Grupy Tauron na nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wyniosły ponad 1,8 mld zł. Dzięki takiej strategii rozwoju firma jest liderem w polskiej branży energetycznej pod względem utrzymania i rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Do innych większych realizacji, dofinansowanych z UE, można zaliczyć np. budowę 2 linii kablowych na odcinku Ręczyn-Mikułowa, które pozwoliły na przyłączenie do sieci TD elektrowni fotowoltaicznych w gminie Zgorzelec. W 2019 roku rozpoczęła się budowa magazynu energii elektrycznej przy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice w gminie Kamiennik. Przygotowywany tam stacjonarny system magazynowania energii ma przede wszystkim służyć poprawie parametrów jakościowych energii i stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej oraz służyć bardziej efektywnemu gospodarowaniu energią wytwarzaną w farmach wiatrowych.

– Działania te wpisują się w Zielony Zwrot Taurona. Dzięki tym środkom możemy rozwijać energetykę w kierunku bardziej przyjaznej dla środowiska. Dla Grupy Tauron istotne jest wsparcie projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Tauron

Prezes PGE i komisarz UE rozmawiali o regulacjach polityki klimatycznej