Banki pomogą Tauronowi inwestować w OZE

15 lipca 2022, 17:15 Alert

Tauron zawarł umowę kredytu na kwotę 4,0 mld zł z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie, Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska i China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce.

Farmy wiatrowe. Źródło: Tauron
Farmy wiatrowe. Źródło: Tauron

Umowa banków z Tauronem

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie zadłużenia Grupy, finansowanie inwestycji w OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych. – Środki z Umowy Kredytu, którą dzisiaj podpisaliśmy, wzmocnią stabilność finansową Grupy Tauron i pozwolą na realizację inwestycji wynikających z naszej strategii ogłoszonej w czerwcu 2022 roku. Zawarcie tej umowy jest dowodem zaufania instytucji finansowych do Zielonego Zwrotu Tauron, który realizujemy w naszej codziennej pracy. Jednym z elementów rozwoju firmy jest bowiem przekonanie rynku finansowego do naszych działań, a dzisiejsza umowa dowodzi, że to zaufanie rynku finansowego mamy – wyjaśnia prezes zarządu Grupy Tauron, Paweł Szczeszek.

Środki w ramach umowy kredytowej będą mogły być wykorzystane na: refinansowanie istniejącego kredytu konsorcjalnego, finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Tauron, w tym segmentu OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy Tauron (z wyłączeniem finansowania aktywów węglowych). Z uwagi na rewolwingowy charakter kredytu, środki będą mogły być wielokrotnie wykorzystywane i spłacane w trakcie trwania umowy.

– Zawarta w dziś umowa kredytu na kwotę 4 mld zł potwierdza chęć dalszego finansowego wspierania Grupy Tauron przez banki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wspomnieć należy, że w czwartym kwartale ubiegłego roku, Tauron zawarł dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 3,3 mld zł (umowę z EBI na kwotę 2,8 mld zł i umowę z ERSTE na kwotę 0,5 mld zł). Podpisana dziś umowa stanowi kontynuację naszej wieloletniej i owocnej współpracy z Bankami – członkami konsorcjum – wskazuje Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron. – Ujęcie w nowej umowie kredytu zobowiązania Tauron do wypełniania wskaźników zrównoważonego rozwoju jest wyrazem determinacji Grupy Tauron do realizacji Zielonego Zwrotu i dążenia do zmiany miksu energetycznego w kierunku OZE – dodaje.

Zawarcie umowy kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Grupy poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania i wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności zadłużenia.

Tauron/Michał Perzyński

Nowa strategia Taurona: OZE zamiast węgla zabezpieczane gazem w kogeneracji