Tauron usprawnia Kopalnię Janina i podsumowuje rok z okazji Barbórki

3 grudnia 2021, 13:30 Alert
Barbóka kopalnia Janina
Barbórka w Kopalni Janina. Fot. ZG Libiąż

Tauron Wydobycie ukończył budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina. Spółka podaje, że w 2021 roku systematycznie uruchamiała w każdej z kopalń nowe ściany wydobywcze i zwiększyła sprzedaż upłynniając prawie wszystkie zapasy węgla. Trwa barbórkowe podsumowanie roku w kopalniach.

ZG Janina

Spółka podaje, że kolejne pokłady węgla zostały udostępnione dzięki sfinalizowanej kilka tygodni temu inwestycji, czyli tzw. budowie poziomu 800 metrów w ZG Janina. – Ta inwestycja skutecznie zwiększyła stopień automatyzacji produkcji kopalni i wpłynęła na poprawę jej wydajności oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania ZG Janina. Uruchomiliśmy w nim zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce, dzięki czemu czas dotarcia załogi do miejsc pracy skróci się prawe 20-krotnie – podkreśla Jacek Pytel.

Nowoczesna klatka szybowa może jednocześnie transportować aż 24 tony materiałów.

Nowe fronty wydobywcze

Tauron podaje, że w tym roku sukcesywnie uruchamiał nowe ściany wydobywcze i obecnie jest ich siedem, stąd tegoroczna produkcja węgla w zakładach górniczych spółki będzie wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do 2020 roku.

– W Zakładzie Górniczym Sobieski, uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Złoże zlokalizowane jest głównie pod obszarami leśnymi. Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 21 mln ton, natomiast zasoby operatywne około 12 mln ton – czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku kopalnie Grupy Tauron wyprodukowały 4,54 mln ton węgla (rok wcześniej 3,78 mln ton), a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,08 mln ton. W 2020 roku 56 procent dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił węglem z własnych kopalń; po trzech kwartałach tego roku wskaźnik ten wynosi 58 proc. EBITDA segmentu wydobycie Grupy Tauron po trzech kwartałach pozostaje ujemna.

Tauron Wydobycie skupia kopalnie: Sobieski, Janina i Brzeszcze, które w przyszłym roku staną się kopalnią zespoloną. Obecnie w Sobieskim pracują trzy ściany wydobywcze, m.in. nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, gdzie tzw. operatywne zasoby węgla wynoszą ok. 12 mln ton. W kopalniach Janina i Brzeszcze we wrześniu br. uruchomiono dwie nowe ściany, których łączny potencjał dobowego wydobycia węgla był rzędu 10 tys. ton. W sumie w zakładach spółki jest obecnie siedem frontów wydobywczych.

– W czasie trwającego wysokiego popytu na paliwa węglowe spółka priorytetowo zabezpiecza dostawy do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron i planuje zgodnie z założeniami osiągnąć tegoroczną produkcję na poziomie przekraczającym 5 milionów ton surowca – mówi Roman Gaska, wiceprezes ds. technicznych Tauron Wydobycie.

Kopalnia zespolona

Tauron chce dalej optymalizować produkcję, dlatego w 2022 roku trzy zakłady górnicze ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze będą stanowić kopalnię zespoloną, posiadającą największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Poprawa

– Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym spółka ustabilizowała wyniki i w większym stopniu odpowiada na realizację zapotrzebowania na paliwo. W trzech kopalniach spółki wzrosła produkcja i węgla handlowego, a zatrudnienie uległo obniżeniu o ponad 190 etatów w stosunku do ubiegłego roku – czytamy w komunikacie.

Barbórka

Tauron poinformował, że w tym roku ze względów profilaktycznych nie odbędzie się tradycyjna akademia barbórkowa, a obchody ograniczą się jedynie do wewnętrznego spotkania dla pracowników, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i branżowe.

– Dzięki wzmożonym środkom bezpieczeństwa górnicy z zakładów w Jaworznie, w Libiążu i w Brzeszczach mogli dotychczas efektywnie pracować pomimo sytuacji pandemicznej. Zależy nam na dalszym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, stąd tegoroczne obchody barbórkowe w Spółce będą miały charakter symboliczny. Bezpieczeństwo górników stawiamy zawsze na pierwszym miejscu – podkreśla Jacek Pytel, prezes Tauron Wydobycie.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron porozumiał się z Rafako w sprawie Elektrowni Jaworzno