Tauron przekonuje związki zawodowe do wydzielenia aktywów węglowych

28 kwietnia 2021, 17:00 Alert

Kierunki rozwoju Grupy Tauron w najbliższych latach w perspektywie strukturalnych zmian zachodzących w polskim sektorze energetycznym były tematem spotkania zarządu Tauronu ze stroną społeczną.

Paweł Strączyński. Fot. Tauron
Paweł Strączyński. Fot. Tauron

Tauron rozmawia ze związkowcami

Istotnym tematem spotkania zorganizowanego w ramach Rady Społecznej było wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych. Strona społeczna przedstawiła w trakcie spotkania swoje stanowisko oraz poprosiła o kontynuowanie rozmów dotyczących podwyżek płac w Grupie Tauron. Zarząd zapewnił o otwartości i chęci kontynuowania dialogu. Kolejne spotkanie ze stroną społeczną planowane jest na maj.

Na spotkaniu zarząd Tauron przedstawił stronie społecznej informacje dotyczące planowanych w grupie przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną. Przedstawiciele zarządu Grupy podkreślali trudną sytuację finansową Grupy oraz fakt, że transformacja w kierunku niskoemisyjnym jest koniecznością ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i związanym z nią wzrostem cen emisji CO2.

W trakcie spotkania Tauron zapewnił stronę społeczną, że nie może być mowy o niekontrolowanym zamykaniu elektrowni węglowych ze szkodą dla pracowników. – Pytanie czy zdążymy wsiąść do pociągu, który nazywa się transformacja energetyczna? Jeśli nie, to konsekwencje będą tragiczne. Namawiam więc dziś do konstruktywnej rozmowy, abyśmy zgodzili się na aktywne włączenie do tego procesu. Brak udziału w transformacji będzie oznaczał powolny, ale jednak, koniec Grupy Tauron – mówił w trakcie spotkania Paweł Strączyński, prezes zarządu Taurona. Szefowie koncernu energetycznego udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania strony społecznej.

– Zarząd Grupy Tauron zapewnił po raz kolejny, że nie ma planów konsolidacji z jakimkolwiek podmiotem na rynku. W trakcie spotkania przekazano, że podpisywana umowa społeczna w górnictwie daje nadzieję na podobne rozwiązania dla energetyki. Te specjalne narzędzia, które mogą być pomocne w transformowaniu energetyki to: dedykowane mechanizmy służące do subsydiowania, osłony socjalne, inwestycje w czyste technologie oraz specjalne działania na rzecz transformacji regionu – czytamy w komunikacie.

– Liczę na zrozumienie tej skomplikowanej sytuacji i konstruktywną rozmowę ze stroną społeczną. Do niczego nie jestem tak przekonany, jak do tego, że transformacja energetyczna bez udziału strony społecznej się nie powiedzie –wyjaśniał Strączyński.

Tauron/Bartłomiej Sawicki