Tauron zwiększa przychody w pierwszym kwartale 2019 roku

30 kwietnia 2019, 18:00 Alert
tauron jaworzno
Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Grupa Tauron szacuje, że miała w I kwartale 2019 roku 1.212 mln zł EBITDA, 728 mln zł zysku operacyjnego i 525 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 5.313 mln zł – podała spółka w komunikacie.

Konsensus PAP Biznes uwzględniający pięć prognoz przewidywał przychody na poziomie 5.397 mln zł, EBITDA 977,8 mln zł, EBIT 539,7 mln zł i 380,5 mln zł zysku netto.
W I kwartale 2018 r. grupa Tauron miała 636,7 mln zł zysku netto, 875,5 mln zł zł zysku operacyjnego, 1.292,2 mln zł EBITDA i 4.825,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.
CAPEX Grupy Tauron w I kwartale 2019 r. wyniósł 727 mln zł.

Na koniec marca dług netto wynosił 9.219 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,73x. Tauron podał, że w I kwartale 2019 roku produkcja węgla handlowego wyniosła 1,26 mln ton, a sprzedaż 1,20 mln ton. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,82 TWh, a produkcja ciepła 4,76 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 13,54 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,09 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,93 TWh.

Zgodnie z szacunkami grupy, EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła -44 mln zł, segmentu Wytwarzanie 387 mln zł, segmentu Dystrybucja 681 mln zł, a segmentu Sprzedaż 165 mln zł.
„Spółka wskazuje, że w IV kwartale 2018 r., po dokonaniu szacunku wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., została utworzona rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w łącznej wysokości 214 mln zł, z czego w I kwartale 2019 r. wykorzystano 51 mln zł. Rezerwa została zaktualizowana na dzień 31 marca 2019 r. w oparciu o stan prawny obowiązujący na ten dzień i wynosi 163 mln zł” – napisano.

Tauron podał, że obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. zmieniona polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych pozytywnie wpłynęła na wynik EBITDA segmentu Wydobycie w I kwartale 2019 r. w wysokości 25 mln zł.Dodano, że w wynikach finansowych segmentu Wytwarzanie ujęto, w koszcie rezerwy tworzonej w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2, 883 tys. jednostek poświadczonej redukcji emisji (Certified Emission Reduction, CER).

„Spółka szacuje, że ujęcie w koszcie rezerwy powyższych jednostek CER (których cena nabycia jest znacznie niższa od jednostek EUA) miało pozytywny wpływ na wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie na poziomie 60 mln zł” – napisano. Tauron przedstawi raport kwartalny 22 maja 2019 r.

Polska Agencja Prasowa