Tchórzewski: Chcemy ucywilizować OZE

9 września 2016, 15:00 Energetyka

Podczas drugiego dnia XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy 7 września 2016 r. odbył się panel pt. „Nowa architektura rynku energii elektrycznej”. – Podjęliśmy próbę ucywilizowania OZE. Chcemy promować finansowo w pierwszej kolejności klastry energetyczne – podkreślił Krzysztof Tchórzewski minister energii, który wziął udział w panelu.

Panel fotowoltaiczny. Fot. Energa
Panel fotowoltaiczny. Fot. Energa

– Mamy za zadanie redukcję emisji CO2, chcemy wprowadzać odnawialne źródła energii, a także zwiększyć integrację państw Wspólnoty. Największy problem związany jest ze sposobem wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – ocenił minister. – Unia Europejska postawiła zadania i podzieliliśmy je między siebie. Poszczególne państwa same decydują jaki obiorą mechanizm wsparcia, aby osiągnąć kolejne poziomy udziału OZE. W każdym państwie istnieją różne mechanizmy.

– Pomoc państwa ma miejsce poprzez różne obciążenia nałożone na obywateli lub przemysł w zależności od danego kraju. W Polsce był system oparty o certyfikaty, teraz przechodzimy na system aukcyjny. Niemcy wystawili rachunek za dotacje na OZE obywatelowi, a przemysł jest z niego zwolniony. W rynku energii, który podlega dużym wsparciom w zależności od rodzaju OZE, pomoc jest różna, ale wysoka. Udział OZE w rynku się powiększył i to jest wyzwanie. Drugie wyzwanie to udział OZE. Źródła te nie gwarantują nam stabilności dostaw. W tym zakresie nasz system bierze pod uwagę 10 proc. mocy z OZE – ocenił Tchórzewski.

– Dążenie do integracji rynku jest bardzo trudne. Nie wiemy jaki pomysł zaproponuje UE. Z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej warto szukać wspólnego rozwiązania przez nas wszystkich zaakceptowanego, które będzie można przedstawić na forum Unii Europejskiej.

Podjęliśmy próbę ucywilizowania OZE. Chcemy promować finansowo w pierwszej kolejności klastry energetyczne. Chcemy połączyć fotowoltaikę z energią wiatrową i biomasą. Mamy nadzieje, że rozwiązania legislacyjne zdadzą egzamin. Sprawdzimy dzięki pilotażom, jak to działa. Duże zmiany przeprowadziliśmy wobec konsumentów. Przyjęliśmy system barterowy. Jeśli prosument sprzedaje nadwyżkę energii, może on uzyskać 80 proc. energii elektrycznej dzięki energetyce zawodowej – zakończył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Więcej: Nowy rynek energii w Krynicy. Jak integrować Polskę z sąsiadami?